Upload Photos
Yes No
Logo cũ Logo mới
Imgur Flickr Imageshack Postimage
VNS IMAGE UPLOADER RULES
  • Có thể upload ảnh trực tiếp từ máy tính hoặc từ 1 URL trung gian khác.
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5mb.
  • Có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Ảnh động .gif không đảm bảo sẽ chạy như trước khi upload
  • Bạn có thể chọn nhiều server upload ảnh, nên chọn Flickr.
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, có thể chọn điều chỉnh lại kích thước.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Facebook:

Follow me on Facebook